Petersborgvej 2 2100 København Ø     +45 53 62 21 28

Læs vores nye blogindlæg: Love Affairs

Medgang er lykke, modgang er udvikling: ”Ces’t la Vie” som man siger på fransk. Men hvad er mit habitus nu? Min åndelige beskaffenhed? I en tid hvor alle mine drømme er sat på standby, og jeg nu skal forholde mig til en ny virkelighed. 

Hvem er du, hvad vil du og hvordan? er også kendt under synonymet dharma, som man bruger i bl.a. mindfulness. Dharma (dhamma) er den sandhed, Buddha indså – hvilket får mig til at metareflektere over min sidste ”love affair”. Lad mig forsøge at forklare:

Dhamma (altså dharma) er den ene halvdel af Buddha’s lære, som han selv kaldte Dhamma-Vinaya. I Buddhas lære indgår ”De fire ældre sandheder”, som fører mennesket ud af et liv i den uvidenhed, der er det første led i årsagskæden

Den første ædle sandhed er en konstatering af, at der er lidelse og smerte (dukkha). Buddha definerer smukt, hvad lidelsen er: ”Livet er den lidelse, som er indeholdt i fødsel, alderdom, sygdom, død, at være forenet med, hvad der er ukært – og at være skilt fra, hvad man har kært”. 

Ligesom at miste én, man elsker – eller i hvert fald at troede, at man elskede sådan helt rigtigt og ægte – og så bagefter finde ud af, at det hele var pure opspind: Altså en ”løgn” og et spil for galleriet med en skjult dagsorden og altså med andre ord et ”PR stunt”, hvor man selv var alt for forblændet til at give slip.

Den anden ædle sandhed er sandheden om lidelsens (dukkha) oprindelse og årsag. Årsagen til dukkha bunder i årsagskæden. De tre grundlæggende årsager, der fører til dukkha er uvidenhed, had og begær –  f.eks. når din underbevidsthed manipulerer med din bevidsthed og holder dig tilbage i et gammelt mønster ”gentagelsens funktion” og konfronterer dig med dit eget selvbedrag og spejlbillede”. 

Den tredje ædle sandhed er sandheden om lidelsens ophør. Buddha påviser, at selv lidelse og smerte kun er midlertidig. Ligesom når du falder og slår dig, får du et sår. Det sår healer med tiden og efterlader et ar. Og smerten forsvinder, når såret er healet. Buddha påviser, at man kan lære at leve med sine ar – uanset hvor dybe spor de har sat i din sjæl. En dag vil du atter blomstre på ny. 

Den fjerde og sidste ædle sandhed er sandheden om vejen, der fører til lidelsens ophør. At komme ud af lidelsen kræver, at man overskærer de 10 lænker (i buddhismen er en mental lænke netop en kæde, der binder et levende væsen til samsara ”død og genfødsel” og livscyklussen med dukkha) også kendt som ”karma cyklussen”. Ved at gennemskære alle lænker, opnår man Nirvana, som er den ultimative tilstand af frigivelse, og altså frigørelsen fra gentagelsen. Herved genfødes man på ny. Dette kan opnås ved at følge ”den ædle ottefoldige vej”, som fører til fuldkommen erkendelse og Nirvana. 

Ifølge de fire ædle sandheder kan vi altså via ”den ædle ottefoldige vej” i overført betydning: ”Sandhed + Visdom + Kærlighed = Lykke” derfor selv skabe lykke – og dermed opnå de resultater, der fører til lidelsens ophør. Det handler altså om, hvordan vi igennem personlig udvikling og anvendelse af sjælens karakteristika (fred, kærlighed og glæde) kan opnå det højeste niveau – nemlig oplysthed, som indeholder elementerne af universel sandhed, visdom og sand kærlighed. Kærlighed er jo enkelt sagt tiltrækningskræft og dermed den energi, der ikke blot holder vores personlige resultater sammen, men som er hele universets kilde. 

Personal endnote

Giv slip på alt. hvad der er uægte og begrænser dig. For kun ved at være ægte kan kærligheden bestå. For ægte kærlighed har ingen lykkelig slutning. Ægte kærlighed slutter aldrig… 

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.”
― Bill Keane

Forfatter Laura Love 

Bliv GRATIS støttemedlem af Ladies Affairs

Støt Ladies Affairs GRATIS og bliv inviteret til velgørenhedsevents. Nyd fordelene af løbende rabatter og eksklusive tilbud fra vores spændende partnere. Din rabat forbliver aktiv, så længe dit medlemskab er det.